U bent het misschien wel eens tegengekomen dat een organisatie erkend is als ‘ANBI’. Dat geldt ook voor Stichting Stoommachine Oisterwijk. Zo’n erkenning is erg interessant voor donateurs. Hoe dat zit leest u hier.

ANBI-status

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. De ANBI-status wordt op aanvraag verleend door de belastingdienst aan organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. Oftewel, het werk van zo’n organisatie is nuttig voor de hele samenleving. Nu snapt u ook waarom Stichting Stoommachine Oisterwijk (SSO) een ANBI-status heeft, al sinds de oprichting in 2010. We hebben zelfs de status van “Culturele ANBI”. Die wordt verleend aan instellingen die actief zijn op cultureel gebied, waaronder het behoud van erfgoed.

Om de ANBI-status te behouden moeten we aan diverse voorwaarden voldoen. We mogen geen winstoogmerk hebben en we moeten openbaarheid geven aan ons beleid en doelstellingen, onze activiteiten en financiële verantwoording. Die kunt u dan ook terugvinden op onze website.

Voordelen van de ANBI-status

Een organisatie met ANBI-status hoeft geen belasting te betalen over verkregen erfenissen of schenkingen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Bij giften aan een Culturele ANBI zoals SSO geldt zelfs een extra giftenaftrek, bedoeld om giften aan zulke organisaties te stimuleren. 

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting bij een gift aan een culturele ANBI 25% optellen, met een maximum verhoging van € 1250, =. De belastingdienst maakt wel onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

Een gewone gift is een eenmalige gift, maar kan ook een periodieke gift zijn die niet in een overeenkomst is vastgelegd. Dergelijke giften moeten in de aangifte boven een drempelbedrag komen, alles daarboven geldt als aftrek op de inkomstenbelasting. Er geldt ook een maximumbedrag wat u aan giften kunt opgeven. De hoogte van het drempelbedrag en het maximumbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke inkomenssituatie.

Er is sprake van een periodieke gift als er sprake is van jaarlijks hetzelfde bedrag als gift, minimaal 5 kalenderjaren achter elkaar, wat is vastgelegd in een overeenkomst. Een periodieke gift kunt u zonder drempelbedrag aftrekken.

Donaties van ondernemingen

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen het bedrag van een gift aan een Culturele ANBI zoals SSO maar liefst met 50% verhogen voor de aangifte vennootschapsbelasting, met een maximum verhoging van € 2500, =. Hier geldt geen onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften zoals bij particulieren en er is dan ook geen sprake van een drempelbedrag.

Meer informatie

Behalve op de website van de belastingdienst kunt u ook wat uitgebreidere informatie vinden op onze speciale webpagina www.destoommachine.nl/anbi. Wilt u ons benaderen voor het doen van een donatie, schrijf ons dan een mailtje zodat we dit in goede banen kunnen leiden. En uiteraard kunt u direct uw donatie doen op rekening NL75 RABO 0112 9867 30 ten name van Stichting Stoommachine Oisterwijk – waarvoor dank!