Nieuwsbrief nr. 30

Voor de stoommachine is 2024 een belangrijk jaar!

Het was afgelopen jaar een tijd geleden dat er nog een nieuwsbrief was verschenen. In juni hebben we de schade ’n beetje ingehaald met nummer 29 en met deze nummer 30 hopen we weer helemaal bij te zijn. Daar komt bij dat 2024 in onze ogen niet ongemerkt voorbij mag gaan, want het is een betekenisvol jaar voor de stoommachine. Dit jaar bereikt de stoommachine immers de respectabele leeftijd van honderd jaar! En dat gaan we vieren met een nieuwe editie van Oisterwijk op Stoom. Noteer het weekend van 7 en 8 september alvast in uw agenda en lees hier meer over dit geweldige evenement.

Natuurlijk maken we ook graag van de gelegenheid gebruik om u een mooi en voorspoedig 2024 toe te wensen. Met Oisterwijk op Stoom in gedachten wordt het in ieder geval een onvergetelijk jaar!

Regelmatig kent onze vriendenclub van vrijwilligers nieuwe aanmeldingen. Op de foto ziet u een deel van ons gezelschap bijeen tijdens onze traditionele nieuwjaarsbrunch in het ketelhuis.  In de afgelopen maanden mochten we Eric ten Brink, Wilco Joosten en Paul Joosten (geen familie!) als nieuwe medewerkers begroeten. Jan Hoddenbagh behoorde al eerder tot onze groep; hij heeft zich in 2023 opnieuw aangemeld. Peter Wolfs is er al wat langer bij; hier stelt hij zich voor.

Helaas is er ook slecht nieuws te melden. Ad Wolfs schreven we in september in als nieuw lid toen hij vrijwel in de week erna te horen kreeg dat hij niet meer beter zou worden van de ziekte die hem getroffen had. Ad overleed op 8 december jongstleden. U treft hier een In Memoriam van deze gewaardeerde heemkundige en verzamelaar.

De vorige keer meldden we al dat we in technisch opzicht flinke vorderingen hadden gemaakt. In deze bijdrage maken we het verhaal daarover af en voegen er enkele nieuwe highlights aan toe, zoals de restauratie van de tweede natte luchtpomp.

Ook met betrekking tot ‘de museale functie’ zijn er flinke stappen gezet. Om een begin te maken staat er nu een viertal mooie, gevulde vitrines en er is een mooi plan geschreven. Lees er hier meer over. Ook gaan we de informatievoorziening rondom de stoommachine verbeteren. Van het Cultuurfonds hebben we daarvoor een mooi bedrag gekregen; lees hier wat we daarmee van plan zijn.

Ook ‘museaal’ is de gedenknaald die in 1941 door het personeel van de leerfabriek cadeau werd gedaan. Het monument is er slecht aan toe en daarom hebben Bas de Witte, Anton van Dorp en Joost van den Berg samen met BOEi het initiatief genomen voor een crowdfunding actie om er een replica van te laten maken. Hier kunt u lezen waarom dit kunstwerk zo belangrijk is voor Oisterwijk en hoe u eraan kunt bijdragen om het voor het nageslacht te bewaren.

De Stichting Stoommachine Oisterwijk heeft een culturele ANBI status. Via deze link vertelt onze penningmeester wat dat inhoudt en hoe de ANBI status u kan helpen om onze stichting met een financiële bijdrage te steunen.